Om M3 Panel

M3 Panels syfte är att samla in data till marknadsanalyser och opinionsundersökningar, som därefter bearbetas av Bilendi A/S. 

Vi samarbetar med privata företag, organisationer, medier och offentliga myndigheter om att genomföra undersökningar, och de använder undersökningarna som beslutsunderlag eller till att förutse hur produkter eller tjänster kommer att tas emot av potentiella kunder om de skulle lanseras på marknaden.

M3 Panel driver egna paneler i hela Skandinavien och lyder under varje enskilts land regler för registrering av personlig information. Dessutom har M3 Panel anslutit sig till den europeiska föreningen ESOMARs mycket stränga kodex 'ICC/ESOMAR Code of Marketing and Social Research Practise'.

Det är frivilligt att delta i undersökningarna men kvaliteten på våra undersökningar höjs väsentligt genom att så många som möjligt fyller i varje frågeformulär.

Om du har frågor om M3 Panel eller Bilendi är du mycket välkommen att skriva till support@m3panel.com.