Allmänna användarvillkor

 

 

Användarvillkor - GDPR

GTCU - regler för M3Panel

Senaste ändring: [13/05-2024].

Syftet med dessa allmänna användarvillkor (nedan kallade "Allmänna användarvillkor") är att reglera ditt medlemskap i M3Panel, opinionsplattformen i Danmark, och att definiera dina rättigheter och skyldigheter som medlem.

Denna åsiktsplattform tillhandahålls av Bilendi A/S, registrerat i Danmark med CVR-nr 31176360 och med registrerad företagsadress på Londongade 4, 5000 Odense C.

Vi uppmanar dig att läsa igenom Avtalet noggrant och skriva ut det om du vill innan du slutför formaliteterna för registrering online för M3Panel, Opinionsplattformen. Du kan bli medlem i M3Panel först när du har fyllt i registreringsformuläret korrekt och accepterat villkoren i Avtalet genom att klicka på "Gratis registrering".

Genom att registrera dig på M3Panel, åsiktsplattformen, samtycker du till och bekräftar att:

- (I) du har läst, förstått och accepterat Avtalet,

- (II) du uppfyller kraven för medlemskap,

- (III) Du godkänner att alla bestämmelser i Avtalet gäller för dig tills du säger upp eller vi avslutar ditt Medlemskap i enlighet med villkoren i avsnitt 12 i de Allmänna villkoren.

1. Definitioner

Vi har gett en särskild betydelse åt vissa ord som ofta används i avtal och som börjar med en stor bokstav. Nedan hittar du de definitioner som vi har gett dem:

- Medlemskap: innebär att man blir medlem i åsiktsplattformen.

- Publikanalys: avser den publikanalys som används för att kvantifiera och/eller kvalificera de medlemmar som exponeras för en undersökning. Analyserna kan baseras på data som samlats in med hjälp av ett frågeformulär och/eller tekniska mätsystem (cookies, analyser av webbplatstrafik etc.). Resultaten av målgruppsanalyser kan användas av Study Partners för att skapa målgruppssegment som liknar den analyserade populationen.

- Applikation: avser M3Panels mobiltjänst, tillgänglig på nedladdningsplattformar, som gör det möjligt för medlemmar att (i) få information om de olika M3Panel-tjänsterna, särskilt med hjälp av ett meddelande, och (ii) få tillgång till webbplatsen och belöningar.

- Belöningar: avser de tjänster som M3Panel tillhandahåller i utbyte mot att en medlem omvandlar alla eller delar av sina poäng som erhållits som en del av hans eller hennes deltagande i åsiktsplattformen.

- Konto: avser alla uppgifter som är specifika för varje medlem och den plats där medlemmen kan hantera sitt M3Panel-medlemskap.

- Avtal: avser de allmänna användarvillkoren, integritetspolicyn och cookiepolicyn som gäller vid datumet för medlemskap eller uppdateras i enlighet med villkoren i nämnda dokument.

- Cookie: en liten textfil som lagras på hårddisken på din dator, surfplatta eller smartphone och som innehåller och registrerar uppgifter om dig.

- Survey: avser alla Survey Partner-projekt som medlemmar kan delta i för poäng, inklusive enkäter och målgruppsanalys.

- Undersökning: avser alla undersökningar som skickas till en medlem i utbyte mot poäng, inklusive undersökningar i form av frågeformulär, för- och eftertester av kampanjer, produkttester och tester av online-communities.

- Medlem: avser en fysisk person som är registrerad på åsiktsplattformen.

- Partner: avser främst en undersökningspartner, men även alla andra partner, tjänsteleverantörer eller underleverantörer som vi använder.

- Forskningspartner: avser alla forskningsinstitut, universitet, akademiska forskare, forskningscenter, media- och konsultbyråer, marknadsföring, innovation och statistikavdelning på ett företag och alla andra organisationer eller företag som bedriver forskning, produkttestning eller onlinegemenskaper med medlemmar.

- Åsiktsplattform: avser den tjänst som gör det möjligt för dig att tjäna Poäng genom att delta i våra Undersökningspartners Undersökningar som du bjuds in till via e-post, på Webbplatsen, genom meddelande i Applikationen eller via SMS, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till det senare. Registrering på Åsiktsplattformen utgör ett godkännande av ditt deltagande i Undersökningarna som Medlem av Åsiktsplattformen.

- Poäng: avser den räkneenhet som tilldelas Medlemmar för deras deltagande i Åsiktsplattformen. Dessa Poäng benämns på Webbplatsen som M3Panelpoäng.

- Eftermätningar av reklam: avser en internetundersökning som används för att mäta effekten av en forskningspartners reklamkampanj.

- Förtest av reklam: avser ett internettest av en studiepartners reklambudskap före genomförandet av studiepartnerns kampanj.

- Webbplats: avser alla våra webbplatser som nås via URL, inklusive, utan begränsning: M3Panel.com

- Företag: avser Bilendi SA enligt vad som anges i ingressen till dessa Användarvillkor.

2. Beskrivning av åsiktsplattformen

Med Åsiktsplattformen kan du tjäna Poäng genom att registrera dig via Webbplatsen eller Applikationen och delta i våra Undersökningspartners undersökningsprojekt. Syftet med M3Panels Åsiktsplattform är att göra det möjligt för våra Medlemmar att få tillgång till projekt och tjäna Poäng, särskilt på Webbplatsen, Applikationen och/eller på webbplatser och applikationer.

Genom att registrera sig på opinionsplattformen erkänner medlemmarna att de kan :

bli inbjudna att delta i undersökningar som genomförs av våra forskningspartner i form av frågeformulär, för- och eftertester av reklam, produkttester eller onlinegemenskaper;

exponeras för reklamkampanjer under din internetsurfning av våra undersökningspartner i syfte att annonsera för- och/eller eftertester; 

vara föremål för målgruppsanalyser, vars resultat kan användas av våra forskningspartner, i synnerhet för att skapa liknande målgruppssegment från de analyserade uppgifterna och för att rikta in sig på dessa målgruppssegment.

3. Regler för medlemskap i plattformen

3.1 Förutsättningar

Registrering är endast möjlig från 16 års ålder. Om du är under arton (18) år bekräftar du att du har fått tillstånd från dina föräldrar, vårdnadshavare eller juridiska ombud att delta i Åsiktsplattformen och i synnerhet att omvandla dina poäng till Rewards.

Vi förbehåller oss rätten att be dig om bevis på att du har uppnått den ålder som krävs för att delta i Åsiktsplattformen. Medlemsformuläret måste fyllas i med din juridiska civilidentitet (förnamn, efternamn osv.).

Medlemskap är förbehållet personer som har sin huvudsakliga hemvist i Sverige.

Endast ett konto per person är tillåtet.

3.2 Gratis medlemskap utan förpliktelser

Ditt medlemskap i Åsiktsplattformen är kostnadsfritt, utan förpliktelser och kan när som helst sägas upp av endera parten.

3.3 Tillträde till plattformen

När du registrerar dig måste du välja ett användarnamn i form av en giltig e-postadress och ett lösenord på minst åtta (8) tecken, inklusive en siffra och en stor bokstav, som ger dig åtkomst till ditt M3Panel-konto. Endast ett konto kommer att tilldelas per person och per e-postadress. Efter din begäran om medlemskap kommer ett e-postmeddelande att skickas till den angivna e-postadressen. Ditt medlemskap kommer endast att valideras slutgiltigt när du har klickat på aktiveringslänken i detta e-postmeddelande. Ditt konto kommer att skyddas av det lösenord du har valt. Du förbinder dig att inte lämna ut det till någon annan person, annars kan vi inte hållas ansvariga på något sätt i händelse av bedräglig användning av ditt lösenord.

Om du tappar bort och/eller glömmer ditt lösenord kan du återställa det genom att gå till följande sida: http://www.M3Panel.se/reset-password. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk som gör att du kan återställa ditt lösenord. Du får inte låna ut, ge bort, sälja eller i allmänhet göra ditt konto och/eller lösenord tillgängligt för en tredje part av någon som helst anledning.

3.4. Ditt medlemskap

När du har följt och uppfyllt villkoren ovan, fyllt i registreringsformuläret korrekt och accepterat avtalet genom att klicka på "Gratis registrering", blir du medlem i Meningsplatform i Danmark.

När du registrerar dig för Opinionsplattformen får du möjlighet att tjäna poäng genom att delta i undersökningar. Du kommer att kunna byta dessa poäng mot belöningar.

För onlineundersökningar kommer du att få en inbjudan via e-post. Förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke kan du också få inbjudningar att delta i undersökningar via SMS. För undersökningar som är tillgängliga via M3Panel-applikationen kan inbjudan skickas som ett meddelande till din smartphone eller surfplatta.

När du prenumererar på Opinion Platform kan vi behandla dina personuppgifter för att bjuda in dig att delta i undersökningar, för att skicka e-post till dig när du deltar i dessa undersökningar eller för att skapa din profil för att kunna skicka relevanta undersökningar till dig. Varje undersökning riktar sig till deltagare med mycket specifika egenskaper. Urvalet av deltagare som bjuds in att delta i en undersökning beror delvis på behoven hos våra undersökningspartner och delvis på ett slumpmässigt urval av deltagare. Detta innebär att alla deltagare inte kan delta i alla undersökningar. Det är därför inte möjligt att välja vilka undersökningar du vill delta i. För mer information om behandlingen av dina personuppgifter, se vår integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Du är fri att delta i de undersökningar som du har blivit inbjuden till.

Genom att prenumerera på Opinion Platform samtycker du till att lagra de cookies som krävs för att rikta de undersökningar som kommer att erbjudas dig i utbyte mot ett definierat antal poäng.

3.5 Avsluta ditt konto

Om ditt konto är inaktivt under en period av trettiosex (36) månader, dvs. om du inte tjänar poäng på Plattformen under en sammanhängande period av trettiosex (36) månader, kommer ditt medlemskap i Åsiktsplattformen automatiskt att avslutas och du kommer inte längre att vara medlem. Ett informationsmejl kommer att skickas till dig innan ditt konto stängs.

4. Anslutning

4.1 Tillgång till Internet

För att kunna använda Åsiktsplattformen måste du ha tillgång till internet, antingen direkt eller via enheter med tillgång till internetinnehåll. Du är ensam ansvarig för kostnaden för telefonkommunikation för att möjliggöra anslutning till Internet och till Webbplatsen, Applikationen och/eller Webbplatserna och Applikationerna.

4.2 Villkor för anslutning

Du måste också skaffa all utrustning som behövs för att ansluta dig till Internet, särskilt en dator och ett modem eller något annat anslutningsverktyg, och ha en e-postadress.

5. Yttrandeplattformens funktion

5.1 Intjäning av poäng

I synnerhet tjänar du poäng :

- genom att delta i undersökningar som utformats av våra undersökningspartner,

- genom att delta i produkttester som utformats av våra forskningspartner,

- genom att delta i våra undersökningspartners online-communities,

- genom att sponsra en ny medlem enligt det förfarande som beskrivs på webbplatsen,

- genom att fylla i ditt profil-/kvalifikationsformulär så att vi kan bjuda in dig att delta i undersökningar och utföra målgruppsanalyser för våra undersökningspartner

- och som en del av alla andra åtgärder som vi kan komma att vidta.

Antalet poäng som erhålls för varje transaktion kommer att meddelas dig på webbplatsen eller applikationen eller via e-post. Antalet poäng och villkoren för att erhålla poäng kommer att ändras beroende på undersökningen och åsiktsprojektet.

5.2 Tjäna poäng genom att delta i våra Survey Partners projekt

Du kommer att få M3Panel-poäng för ditt deltagande i våra projekt. Tilldelningen av poäng baseras särskilt på den tid som krävs för en undersökning. Vi kommer att informera dig om de totala tillgängliga poängen, den förväntade varaktigheten och tidsfristen för deltagande i inbjudningsmejlet för varje projekt. Om ditt deltagande i en undersökning är fullständigt och i enlighet med reglerna kommer poäng automatiskt att krediteras ditt konto efter ditt deltagande. Poäng krediteras om svaren från medlemmen är uppriktiga och av god kvalitet och kommentarerna varken är olämpliga eller stötande. Om ingen belöning ges för att delta i undersökningen kommer du att informeras om detta i förväg i inbjudningsmejlet. I vissa undantagsfall förbehåller sig företaget rätten att ändra den angivna belöningen efter evenemanget. Som en del av våra undersökningspartners projekt inbjuder vi medlemmar att delta i undersökningar:

- via e-post ;

- genom anmälan i Applikationen ;

- via SMS, med ditt uttryckliga samtycke;

- via snabbmeddelanden och sociala nätverk;

- och på webbplatsen.

 

För varje undersökning utför vi en kvalitetskontroll av svaren för att upptäcka, i synnerhet, osammanhängande svar, olämpliga och förolämpande kommentarer och för att kontrollera svarstiderna. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart och utan formaliteter avbryta en poängkredit eller utesluta en medlem om han/hon inte har uppfyllt sina skyldigheter.

5.3 Sponsring

Du kan tjäna M3Panel-poäng genom att sponsra en ny medlem. Det finns ingen gräns för antalet värvningar, men du kan bara tjäna 5 värvningsbonusar per år. All bedräglig användning av åsiktsplattformen (t.ex. självsponsring, flera sponsringar av medlemmar som uppenbarligen inte deltar i åsiktsplattformen etc.) kommer att bestraffas med uteslutning från plattformen och förlust av intjänade poäng för både sponsorn och den sponsrade medlemmen. Sponsringspoäng anses vara validerade först när den sponsrade medlemmen har uppnått den miniminivå av aktivitet som anges i det aktuella sponsringsprogrammet.

5.4 Konvertering av punkter

Som Medlem kan du använda de Poäng du har fått, såvida inte ditt Medlemskap i Åsiktsplattformen har sagts upp under tiden.

Den beskrivande listan över belöningar som vi erbjuder och antalet poäng som krävs för att erhålla dessa belöningar visas på webbplatsen. Den beskrivande listan över belöningar och antalet poäng som krävs för att erhålla dem kan komma att ändras, i synnerhet för att ta hänsyn till medlemmarnas efterfrågan eller tillgången på varor från våra leverantörer. Företaget säkerställer regelbunden och korrekt betalning av donationer och samordnar också utbytet av poäng mot banköverföringar och presentkort. Villkoren för användning av de senare är respektive leverantörs ansvar. Företaget kan när som helst samarbeta med andra leverantörer.

 

Du måste begära omvandling av dina poäng i enlighet med det förfarande som beskrivs på webbplatsen. Du samtycker uttryckligen till att alla Belöningar som du väljer blir slutgiltiga och verkställbara så snart du begär omvandlingen av dina Poäng. Som ett resultat av detta avstår du från eventuell ångerrätt, om tillämpligt, med avseende på den Bonus du har valt. Det antal poäng som motsvarar din belöning dras av från ditt poängsaldo så snart du begär konverteringen och dessa poäng kan inte krediteras dig igen, utom i undantagsfall. Eventuella belöningar kommer endast att utfärdas enligt dina instruktioner och kommer endast att göras i Sverige. Endast du har rätt att begära en belöning och att godkänna debitering av dina motsvarande poäng. Du har högst 45 kalenderdagar från datumet för din begäran om att lösa in dina poäng för att lämna in ett krav på en icke levererad belöning. Dina Poäng kan endast bytas mot de Rewards som listas på vår Webbplats eller Applikation vid tidpunkten för din begäran om konvertering. Rewards är inte överförbara, utbytbara eller inlösbara mot kontanter eller någon annan form av kredit och kan inte återbetalas eller bytas mot andra Rewards. I händelse av ett fel i tilldelningen av en belöning på webbplatsen till följd av inmatning eller beräkning av poäng förbehåller sig företaget rätten att inte bevilja medlemmen belöningen eller att kräva att medlemmen returnerar belöningen, i vilket fall medlemmens poängrekord kommer att krediteras med det antal poäng som motsvarar den nämnda belöningen.

Medlemmen av Åsiktsplattformen måste se till att Bolaget har korrekta bankuppgifter. Medlemmen av Åsiktsplattformen ansvarar för betalningar som går förlorade på grund av felaktiga bankuppgifter.

5.5 Rättslig ram för belöningar

Vid behov kan vi lämna tillgänglig information om varje medlem som får en Bonus till de behöriga skattemyndigheterna. I enlighet med gällande lagar om skydd av minderåriga förbehåller vi oss rätten att neka en medlem under arton (18) år en belöning. Vi påminner dig om att det är ditt ansvar att deklarera de inkomster du får från dina Internetaktiviteter till ditt skattekontor.

5.6 Ditt poängsaldo

Du kan kontrollera ditt poängsaldo på ditt poängkonto på Webbplatsen och i Applikationen genom att ange ditt lösenord. Eventuella klagomål angående saldot på ditt Poängkonto måste skickas till oss i klagomålsområdet på Webbplatsen. Beroende på resultatet av den undersökning vi genomför, kan vi eller kan vi inte kreditera ditt poängkonto med det antal poäng som du har klagat på. Dina poäng kommer att fördelas permanent i enlighet med vad som anges i artiklarna 5.1, 5.7, 5.8 och 12 i de Allmänna användarvillkoren.

5.7 Giltighet för dina poäng

Dina poäng kommer att vara giltiga tills ditt konto stängs och/eller ditt medlemskap sägs upp, med förbehåll för artikel 5.8 i de allmänna användarvillkoren och utom i händelse av tillämpning av en eller flera av de hypoteser som beskrivs i artikel 12 i de allmänna användarvillkoren.

5.8 Underlåtenhet att använda plattformen

Dina poäng raderas automatiskt om ditt konto är inaktivt i tolv (12) månader, dvs. om du inte tjänar poäng på plattformen under en period av tolv (12) månader i följd. Ett informationsmejl kommer att skickas till dig före denna radering. Du kommer dock att förbli medlem av Åsiktsplattformen, med förbehåll för de villkor som anges i artikel 3.5 i de Allmänna användarvillkoren.

6. Immateriella rättigheter

6.1 Upphovsrätt

Plattformen och materialet på webbplatsen och applikationen, inklusive men inte begränsat till programvara, innehåll, konstverk, grafik, logotyper, text, information, data eller filer (nedan kallat "skyddat innehåll") är exklusiv egendom för företaget, dess dotterbolag och/eller licensgivare och skyddas av upphovsrättslagar.

All användning eller reproduktion av det skyddade innehållet som inte är tillåten enligt dessa allmänna användarvillkor eller utan vårt föregående skriftliga medgivande är strängt förbjuden och kan utgöra intrång i företagets, dess dotterbolags och/eller licensgivares immateriella rättigheter.

 

6.2 Varumärken

Varumärken och logotyper som tillhör företaget, dess dotterbolag, Study Partners och Study Partners kunder tillhör företaget, dess dotterbolag, Study Partners, Study Partners kunder, deras leverantörer eller licensgivare och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt medgivande från deras respektive ägare.

7. Begränsning av ansvar

7.1 Tidsfrister för leverans av Rewards

Vi kan inte hållas ansvariga för fall av force majeure eller för eventuella fel som du kan ha gjort i den information som tillhandahålls, vilket är nödvändigt för korrekt leverans av Rewards. De leveranstider som visas på webbplatsen är endast avsedda som information och kan ändras beroende på Rewards-leverantörernas och bankernas leveranstider.

7.2 Kvaliteten på belöningar och begränsning av ansvar

Medlemmar uppmanas att se beskrivningen av varje Bonus för dess exakta egenskaper. Om vi, trots vad som anges ovan, hålls ansvariga, antingen till följd av ett brott mot Avtalet eller till följd av en incident som särskilt rör Bonusar, kommer vårt ansvar att begränsas till skyldigheten att kreditera ditt M3Panel-konto igen, om nödvändigt, med det antal poäng som debiterats för utfärdandet av den Bonus som incidenten rör.

I händelse av ett fel i visningen av en Bonus på webbplatsen förbehåller vi oss rätten att annullera beställningen genom att kreditera ditt M3Panel-konto på nytt.

7.3 Punkt

Alla risker för stöld eller bedräglig användning av dina poäng är ditt ansvar från det ögonblick då poängen krediteras ditt M3Panel-konto. Vi accepterar därför inget ansvar för förlust, stöld eller bedräglig användning av dina poäng.

7.4 Åtaganden

Dessutom åtar vi oss och du åtar dig att se till att varje part aldrig kommer att hållas ansvarig för någon indirekt skada, såsom, men inte begränsat till, förlust av vinst, förlust av möjligheter etc. som kan uppstå till följd av användningen av dina poäng.

7.5 Övrigt

Vi kan inte hållas ansvariga för försening, förlust eller felaktig leverans av post, eller för att skicka den till en felaktig elektronisk eller annan adress.

7.6 Standard

Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella förluster eller skador till följd av förlorad åtkomst till webbplatsen eller applikationen. På samma sätt kan vi inte hållas ansvariga för skador eller förluster till följd av förlorad åtkomst till webbplatsen eller applikationen.

8. Medlemmarnas beteende, skyldigheter och ansvar

 

8.1 Allmän information

Som en del av ditt medlemskap intygar du att du endast kommer att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv på begäran. Du åtar dig att omedelbart uppdatera denna information och se till att den är korrekt, aktuell och fullständig.

Du förbinder dig särskilt att inte använda plattformen på ett bedrägligt, olämpligt eller illvilligt sätt.

Du försäkrar att du endast kommer att använda M3Panel Åsiktsplattformen för personliga och icke-yrkesmässiga ändamål.

Du bekräftar och samtycker till att du är ensam ansvarig för innehållet i dina överföringar via Åsiktsplattformen. Du samtycker särskilt till att inte tillhandahålla innehåll som är olagligt, ärekränkande, obscent, pornografiskt, oanständigt, olagligt, suggestivt, trakasserande, hotfullt, inkräktar på privatlivet eller publicitetsrättigheter, kränkande, inflammatoriskt, falskt, felaktigt, vilseledande, bedrägligt, bedrägligt, personifiering, intrång i immateriella rättigheter, brott mot sekretess eller andra rättigheter för individer eller tredje parter.

8.2 Konfidentialitet

Du samtycker till att hålla det fullständiga innehållet i de undersökningar som skickas till dig konfidentiellt. Innehållet i varje projekt är konfidentiellt och är immateriell egendom. För reproduktion, ändring, publicering och all annan användning krävs skriftligt tillstånd från författaren.

8.3 Förlust av inloggning och lösenord

Du måste informera oss så snart som möjligt om förlust, missbruk eller obehörig användning av din inloggning eller ditt lösenord. Vi har rätt att avbryta ditt medlemskap i plattformen i händelse av förlust.

8.4 Hackning

Uppgifter som cirkulerar på internet är inte skyddade mot förskingring eller piratkopiering. Du åtar dig att följa de uppförandekoder, praxis och förhållningsregler som publiceras på webbplatsen och i applikationen, samt de användarhandböcker och varningar som återges eller nämns av oss och/eller våra partner.

8.5 Bedrägeri

Du får inte reproducera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja hela eller delar av plattformen, någon användning av plattformen eller någon rätt att få tillgång till plattformen för kommersiella ändamål. Du får inte försöka erhålla eller på bedrägligt sätt erhålla poäng. Bedrägeri eller missbruk kan leda till administrativa och/eller rättsliga åtgärder från vår sida, inklusive konfiskering av dina poäng och belöningar samt uppsägning eller avslutande av ditt medlemskap.

Varje avsiktligt köp, försäljning, överföring, bedräglig användning eller utbyte av ackrediterade poäng eller någon annan användning av poäng i strid med avtalet, liksom varje process eller manöver vars syfte är att erhålla poäng utan full överensstämmelse med villkoren för att förvärva poäng på webbplatsen eller i applikationen, ska vara skäl för automatisk uppsägning av avtalet, med angivande av att dessa fakta i detta fall kan tolkas som skada som avsiktligt orsakats vår verksamhet.

8.6 Virus

Du får inte under några omständigheter, medvetet eller omedvetet, kommunicera virus, ändrade data eller andra skadliga eller destruktiva filer eller information till företaget eller våra partners, och i synnerhet inte på webbplatsen och/eller applikationen.

9. Behandling av dina personuppgifter och cookies

I samband med din användning av M3Panel på internet, webbplatsen och/eller via applikationen kan vi komma att behandla personuppgifter om dig. Vi kan också använda cookies när du surfar på webbplatsen eller i applikationen.

För mer information om behandlingen av dina personuppgifter och användningen av cookies, se vår integritetspolicy och vår cookiepolicy.

Vi förbinder oss att inte lämna ut några av dina nominella medlemsuppgifter eller dina personuppgifter som lämnats i kvalifikationsenkäterna till våra studiepartner. De uppgifter som samlas in under en studie kommer endast att kommuniceras till vår studiepartner som har utformat projektet och som ansvarar för behandlingen av detta projekt. I samband med våra studiepartners projekt använder vi inte dina personuppgifter för några andra ändamål än de som beskrivs i integritetspolicyn. Vi förbehåller oss rätten att överföra icke-personliga uppgifter i anonymiserad och/eller pseudonymiserad form till våra studiepartner som en del av deras projekt.

10. Samarbete med offentliga myndigheter

Vi förbehåller oss rätten att, i enlighet med lagen, samarbeta med offentliga myndigheter som utför kontroller av innehåll och/eller tjänster som är tillgängliga via Internet eller i samband med olagliga aktiviteter som utförs av dig.

11. Kontraktets löptid

Avtalet träder i kraft när du godkänner det och gäller på obestämd tid om det inte sägs upp i enlighet med artikel 12 i de allmänna användarvillkoren.

12. Avbeställning

12.1 Annullering av medlemmen

Du kan när som helst säga upp avtalet i enlighet med det förfarande som beskrivs på webbplatsen eller via rekommenderat brev med mottagningsbevis till Bilendi A/S Londongade 4, 5000 Odense C. Av handläggningsskäl kommer din begäran om uppsägning att behandlas inom högst sju (7) dagar.

Dessutom innebär ditt medlemskap att du samtycker till behandling av dina personuppgifter, vilket är oskiljaktigt från ditt deltagande i M3Panel-programmet i syfte att fylla i undersökningar och erhålla belöningar. Om du återkallar ditt samtycke, invänder mot behandlingen av dina personuppgifter, raderar dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter kommer Avtalet därför att upphöra omedelbart och automatiskt.

12.2 Uppsägning av åsiktsplattformen

Om en eller flera av följande omständigheter föreligger förbehåller vi oss rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan, utan föregående formellt meddelande och utan juridiska formaliteter, via e-post eller post:

 

- användning av plattformen i strid med allmän ordning och moral,

- gör intrång i våra eller tredje parts rättigheter, inklusive de som nämns i artikel 6,

- Användning av kränkande språk eller språk som uppmuntrar till hat eller våld

- alla åtgärder som påverkar driften av åsiktsplattformen,

- död,

- överföra dina poäng till ett eller flera konton som tillhör andra medlemmar, sälja dina poäng till en tredje part och, mer allmänt, all användning av dina poäng i strid med avtalsbestämmelserna,

- förlust, förskingring eller obehörig användning av din inloggning,

- kommunikation, bedräglig användning av ditt lösenord,

- bedräglig, misstänkt eller skadlig användning av plattformen (särskilt skapande av flera konton för samma person, manövrer som leder till omotiverad poängintjäning, särskilt genom att inrätta automatiseringssystem),

- varje beteende som uppfattas som bedrägligt,

- att göra ditt konto tillgängligt för en tredje part,

- underlåtenhet att tillhandahålla och/eller upprätthålla sann, aktuell, korrekt och fullständig information om dig själv,

- varje väsentligt brott från din sida mot dina skyldigheter enligt avtalet,

- varje överträdelse av bestämmelserna i artikel 8.

Som ett resultat kommer vi, utan ytterligare meddelande till dig, att annullera dina poäng, ditt konto, eventuella oanvända belöningar och ditt medlemskap och du kommer, i tillämpliga fall, att bära alla kostnader för eventuella skadestånd, rättsliga åtgärder eller andra kostnader.

Vi kan också säga upp avtalet automatiskt och utan juridiska formaliteter via e-post eller post med två (2) veckors varsel i händelse av :

- lag- eller förordningsändringar eller beslut av en administrativ myndighet som väsentligt påverkar tillhandahållandet av Plattformen,

- avbrott i plattformen.

12.3 Konsekvenser av uppsägning

I händelse av hävning av avtalet, oavsett orsaken till hävningen, är det uttryckligen fastställt att du förblir ansvarig för att uppfylla de skyldigheter som uppstod före dagen för hävningen av avtalet.

Du kan inte kräva någon ersättning till följd av hävningen av avtalet.

 

13. Förändringar i/upphörande av åsiktsplattformen

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller modifiera, utan begränsning, någon del av Plattformen, ackumuleringen av Poäng och Belöningarna. Dessa ändringar kommer att meddelas dig på Webbplatsen eller på annat sätt. Vi kommer att skicka väsentliga ändringar till dig för godkännande. Om du inte godkänner ändringarna av Plattformen kommer vi att behandla detta som en uppsägning av Avtalet från din sida i enlighet med punkt 12.1 i Villkoren. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, tillfälligt eller permanent avbryta eller upphöra med hela eller delar av Plattformen. Vi kommer att informera dig i förväg så snart som möjligt. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av Plattformen.

14. Ändring av avtalet

Varje ny version av de allmänna användarvillkoren, integritetspolicyn eller cookiepolicyn kommer att skickas till dig för godkännande, med undantag för de klausuler som inte överensstämmer med tillämplig lag eller som krävs enligt tillämplig lag. Under alla omständigheter kommer vi att informera dig om ändringar görs i avtalet. Om du inte godkänner de nya bestämmelserna i avtalet kommer vi att anse att du har sagt upp avtalet i enlighet med artikel 12.1 i de allmänna användarvillkoren.

15. Tillämplig lag och jurisdiktion

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG SKALL AVTALET REGLERAS AV SVENSK LAG. ALLA TVISTER SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED TOLKNING, GENOMFÖRANDE ELLER HÄVNING AV AVTALET SKALL HÄNSKJUTAS TILL BEHÖRIG DOMSTOL.

16. Diverse

Avtalet utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss i förhållande till Åsiktsplattformen och ersätter alla tidigare överenskommelser mellan dig och oss. Om en eller flera bestämmelser i Avtalet anses vara ogiltiga eller förklaras ogiltiga enligt lag, förordning eller som ett resultat av ett beslut av en behörig domstol, ska de återstående bestämmelserna förbli i full kraft och effekt. En parts underlåtenhet att åberopa den andra partens brott mot någon av sina skyldigheter enligt avtalet eller att fördröja utövandet av någon av sina rättigheter enligt avtalet ska inte utgöra ett definitivt avstående från fullgörandet av den eller någon annan bestämmelse eller från utövandet av den eller någon annan rättighet. Artiklarnas titlar är endast avsedda som information.