Allmänna användarvillkor

Dessa användarvillkor (nedan kallade ”Allmänna användarvillkor”) är avsedda att styra ditt medlemskap i M3 Panel och definiera dina rättigheter och skyldigheter som medlem.

M3 Panel tillhandahålls av Bilendi A/S registrerat i Danmark med företagsnummer 31176360 och vars säte är Londongade 4, 5000 Odense C.

Innan du slutför registreringen för M3 Panel är det viktigt att du läser avtalet noggrant. Vi föreslår att du skriver ut det ena eller båda dokumenten om du så önskar. Du kommer inte att kunna använda M3 Panel förrän du har fyllt i blanketten på nätet och accepterat att du är bunden av villkoren i avtalet. Det gör du genom att klicka på ”Skapa ett konto”.

När du registrerar dig för M3 Panel, accepterar du och bekräftar att:

(I) du har läst, förstått och accepterat avtalet
(II) du uppfyller alla villkor för medlemskap
(III) alla bestämmelser som anges i avtalet kommer att gälla för dig tills ditt medlemskap är avslutat av antingen dig själv eller av oss i enlighet med bestämmelserna i klausul 12 i dessa allmänna användarvillkor.

1. Definitioner

Vi har gett en särskild betydelse åt vissa ord och uttryck som används regelbundet i avtalet. De har följande betydelser i avtalet, om inte sammanhanget kräver något annat:

Konto: Den uppsättning data som är specifik för varje medlem och det utrymme där medlemmarna får tillgång till de olika tjänster som ingår i M3 Panel när deras medlemskap har påbörjats.

Avtal: De allmänna användarvillkoren och vår sekretess- och cookiepolicy som träder i kraft samma dag som medlemskapet påbörjas eller uppdateras i enlighet med villkoren i nämnda handlingar.

Företag: Bolaget Bilendi A/S som nämns i inledningen till dessa allmänna användarvillkor.  

Cookie: En liten textfil som lagras på en enhet som du använder som är ansluten till internet och som innehåller och lagrar data om dig.

Medlem: En fysisk person som är inskriven i M3 Panel.  

Medlemskap: Att bli medlem i M3 Panel.

Mobilapp: M3 Panels mobiltjänst som kan hämtas till olika plattformar och som tillåter medlemmarna (i) att få information om de olika tjänsterna i M3 Panel, oftast genom ett meddelande och (ii) att komma åt webbplatsen och belöningar.

Panel-tjänsten: Den tjänst som tillåter dig att tjäna poäng genom att svara på undersökningar från våra undersökningspartner som du får via e-post, via webbplatsen eller via ett meddelande i mobilappen.   Du kan också få sms om du uttryckligen har angett att du vill ha det. Inskrivning i M3 Panel innebär att du accepterar Panel-tjänsten och gör att du får delta i undersökningarna som medlem av M3 Panel.

Poäng: den måttenhet som tilldelas medlemmarna, och benämns ”poäng” på webbplatsen, i mobilappen och i e-postmeddelandena.

M3 Panel: Alla tillgängliga tjänster via webbplatsen eller mobilappen som tillåter medlemmar att tjäna poäng genom att svara på undersökningar och sedan lösa in dessa poäng.

Undersökningspartner: Alla forskningsinstitut och andra organisationer eller företag som utför statistiska undersökningar med paneldeltagare i form av frågeformulär och undersökningar.

Belöning(ar): Varor och tjänster som erbjuds av företaget i utbyte mot inlösen av hela eller en del av de poäng som medlemmen har tjänat som medlem av M3 Panel.

De, deras, du, din: Medlemmar av M3 Panel. 

Vi, oss, vårt: Företaget/M3 Panel.

Webbplats: Alla våra webbplatser som rör M3 Panel, som kan nås visa webbadresser, inklusive men inte begränsat till: http://www.m3panel.se.

2. Beskrivning av M3 Panel

M3 Panel är en uppsättning tjänster tillgängliga via www.m3panel.se, i mobilappen och/eller via e-post som gör att du genom registrering på webbplatsen eller i mobilappen kan tjäna poäng genom att besvara undersökningar som genomförs av våra undersökningspartner och sedan lösa in dessa poäng i utbyte mot belöningar.

3. Medlemskap i M3 Panel

3.1. Medlemskapet i M3 Panel är reserverat för fysiska personer

Om du är under arton (18) år ska du bekräfta att du har fått tillstånd från dina föräldrar, vårdnadshavare eller juridiska ombud att delta i M3 Panel och i synnerhet att lösa in dina poäng i utbyte mot belöningar.

Medlemskap är förbjudet för personer under sexton (16) år. Vi förbehåller oss rätten att begära all dokumentation som visar att du har rätt ålder att vara med i M3 Panel.

Medlemskapet är begränsat till personer bosatta i Sverige.

Medlemskapsformuläret måste fyllas i med ditt namn och med din juridiska identitet.

3.2. Medlemskapet i M3 Panel är gratis

3.3. Åtkomst

Innan du blir medlem måste du välja en giltig e-postadress, som ska fungera som ditt användarnamn, och ett lösenord, som måste innehålla minst åtta (8) tecken, minst en (1) bokstav, en (1) siffra och som inte får innehålla ordet ”maximiles”, som ger dig tillgång till ditt konto.  Endast ett konto kommer att tilldelas per person och per e-postadress.

Efter din begäran om medlemskap skickas ett meddelande till den angivna e-postadressen.  Ditt medlemskap kommer att valideras när du klickar på aktiveringslänken som finns i det e-postmeddelandet.

Ditt konto kommer att skyddas av det lösenord du har valt.  Du bekräftar att du inte kommer att dela ditt lösenord med någon annan.  Vi kommer inte att hållas ansvariga för obehörig användning av ditt lösenord som uppstår till följd av att du delar ditt lösenord.

Vi förbehåller oss rätten att begära eventuella styrkande handlingar för att bekräfta att din identitet och din kontoadress är korrekta.  Vi förbehåller oss rätten att avbryta din åtkomst till eller att säga upp ditt konto tills vi har mottagit nämnda dokumentation.

Du kan återställa ditt lösenord genom att besöka den här sidan: https://www.m3panel.se/reset-password och ange din e-postadress i det angivna fältet. 

Du får då en länk via e-post som du kan följa och återställa ditt lösenord.

Du får inte av någon anledning dela, ge bort, sälja eller på något sätt göra ditt konto och/eller ditt lösenord tillgängligt för någon tredje part.

3.4. Bli medlem

När du har uppfyllt villkoren ovan, har fyllt i registreringsformuläret och meddelat att du godkänner blir du medlem i M3 Panel.

Genom att gå med i M3 Panel får du möjlighet att tjäna poäng genom att svara på undersökningar och därefter lösa in de poäng du har tjänat i utbyte mot belöningar.   För att det ska fungera godkänner du att du kommer att få brev till din e-postadress med information om hur du löser in poängen.

Förutsatt att du har hämtat mobilappen kan du få meddelanden i appen om nya undersökningar.

Förutsatt att du har uttryckt ditt uttryckliga godkännande om det, kan du få inbjudningar att svara på enkäter via sms.

Genom att gå med i programmet godkänner du även att cookies som krävs för att inrikta vilka enkäter du ska erbjudas i utbyte mot ett visst antal poäng placeras ut.

4. Internetanslutning

4.1. Internetanslutning krävs för att använda M3 Panel

Du måste ha tillgång till internet antingen direkt eller via en enhet som har tillgång till internetinnehåll.  Alla eventuella kostnader för data eller telefonsamtal som krävs för att aktivera din internetanslutning till webbplatsen och/eller mobilen, är ditt ansvar.

4.2. Villkor för internetanslutning 

Du måste ha all nödvändig utrustning för att säkerställa att du har anslutning till internet, inklusive en dator, ett modem eller annat kommunikationsverktyg och du måste också ha en e-postadress.

5. Så här fungerar M3 Panel

5.1. Tjäna poäng

Du kan tjäna poäng på följande sätt:

 • Genom att besvara undersökningar som utformats av våra undersökningspartner som en del av Panels-tjänsten.
 • Genom att värva nya medlemmar enligt det förfarande som beskrivs på www.m3panel.se.
 • Genom att delta i verksamheter som vi då och då arrangerar.

Hur många poäng du kommer att kunna tjäna för de olika verksamheterna kommer att meddelas på webbplatsen eller via mobilappen eller i e-postmeddelandena.

Dessa poäng kan lösas in i utbyte mot belöningar.

Poäng som du erhåller genom att svara på undersökningar från våra undersökningspartner kommer att aktiveras först när undersökningspartnern har bekräftat att du har besvarat nämnda undersökning fullständigt.

Varje medlem åtar sig att svara precist, sanningsenligt och omfattande på frågorna i undersökningarna.  Antalet poäng som kan erhållas beror på komplexiteten och den förväntade tiden för att slutföra undersökningen samt kvaliteten på de förväntade svaren.  Poäng kan endast tilldelas när svaren från medlemmen är äkta och av god kvalitet och har godkänts av vår undersökningspartner.

Via Panels-tjänsten kan medlemmarna bjudas in att delta i undersökningar

 • via e-post,
 • via mobilappen,
 • via sms, men först efter att uttryckligen ha bekräftat att de vill ha inbjudningar via sms,
 • via snabbmeddelandetjänster och sociala nätverk,
 • på www.m3panel.se.

Medlemmarna förbinder sig att hålla innehållet i eventuella undersökningar som skickas till dem fullständigt konfidentiellt.

M3 Panel förbinder sig att inte lämna ut till våra forskningspartners, utom helt anonymt, några av dina personuppgifter som lämnats under registreringsprocessen eller dina svar på eventuella kvalifikationsfrågor.  Bara dina svar i undersökningarna kommuniceras till den undersökningsparter som utformade nämnda undersökning och som ansvarar för hanteringen av undersökningen.

Vi delar aldrig dina personuppgifter för kommersiella ändamål eller för andra ändamål än de som anges i denna överenskommelse.  För mer information rekommenderar vi att du läser vår sekretess- och cookiespolicy som ingår i avtalet.

För varje undersökning utför vi kvalitetskontroll av svaren, speciellt för att upptäcka inkonsekvenser och kontrollera svarstiderna.  Vi förbehåller oss rätten att återkalla poäng som har tilldelats utan dröjsmål och utan att meddela dig eller att utesluta dig som medlem från M3 Panel, om du inte uppfyller dina skyldigheter enligt denna bestämmelse.

5.2. Villkoren för hur länge dina poäng är giltiga finns angivna på www.m3panel.se och i mobilappen

Dina poäng har inget monetärt värde och kan inte bytas mot kontanter, överföras till ett eller flera konton som ägs av andra medlemmar eller säljas till tredje part.

5.3. Byta in poäng mot belöningar

Du kan som medlem använda de poäng du har tjänat och få belöningar som finns listade i vår katalog, om inte ditt medlemskap i M3 Panel har avslutats under tiden.

Listan över belöningar som vi erbjuder och antalet poäng som krävs för att få dessa belöningar visas på webbplatsen och i mobilappen och ändras regelbundet för att återspegla efterfrågan från medlemmar eller upphandlingsmöjligheter från våra belöningsleverantörer.  Företaget förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra det utbud av produkter och tjänster som finns tillgängliga för inlösen av poäng samt antalet poäng som krävs för att göra sådan inlösen från tid till annan och sådana ändringar kan meddelas via webbplatsen och i mobilappen.

Du måste begära att du få lösa in dina poäng i utbyte mot belöningar enligt det förfarande som anges på webbplatsen och i mobilappen.  Du godkänner uttryckligen att den eller de belöningar du väljer är slutgiltiga och bindande så snart du skickar in din inlösenbegäran.  Du avstår följaktligen från ångerrätten, om tillämpligt, för de belöningar du har valt.  Antalet poäng som motsvarar de belöningar du har valt kommer att dras från din poängsumma när du skickar in din inlösenbegäran, och poängen kommer inte att krediteras tillbaka till dig, utom under exceptionella omständigheter och enligt vårt eget gottfinnande.

Belöningar kommer endast att utfärdas enligt dina instruktioner. Din belöning kommer att skickas till den adress du har angett i din inlösenbegäran. Belöningen kan, enligt dina instruktioner, adresseras till dig själv eller till en tredje part. När belöningen är utfärdad kan den inte längre överlåtas.  Leverans av belöningar kommer endast ske till en adress inom Sverige.

Det är bara du som har rätt att begära en belöning och att tillåta debitering av dina motsvarande poäng.

För att lämna in ett klagomål vid utebliven belöning, har du högst sex (6) veckor på dig det att du gjorde din inlösenbegäran, om inget annat anges för en viss belöning i katalogen.  Efter den perioden kommer vi inte att kunna hävda ditt krav hos vår leverantör och du har därför inte rätt att kräva din belöning.

Dina poäng kan bara lösas in mot de belöningar som finns med i vår katalog när du lämnar in din inlösenbegäran.  Belöningarna kan inte överlåtas, bytas ut eller lösas in mot kontanter eller någon annan form av kredit och de kan varken ersättas eller bytas ut mot andra belöningar.

Belöningar kan inte kombineras med någon annan kampanj eller rabatt eller andra specialerbjudanden. Du får inte komplettera inlösen av dina poäng och/eller belöningen med kontanter.

Extra kostnader som inte ingår eller omfattas i en belöning samt kostnader, skatter och åtaganden i samband med belöningen, i synnerhet som rör en person, en administration eller någon auktoriserad organisation, kommer att vara ditt fulla ansvar.  Baserat på informationen i vår ägo kan vi i katalogen på webbplatsen eller i mobilappen ange ytterligare kostnader som inte ingår i och/eller täcks av en belöning som du valt.

Vid behov kan vi vidarebefordra till de behöriga skattemyndigheterna tillgänglig information om varje medlem som är mottagare av belöning.

I enlighet med lagar om skydd för minderåriga, förbehåller vi oss rätten att inte leverera belöningar till medlemmar under arton (18) år.

Tillhandahållandet av alla belöningar levereras till dig av tredje parts tjänsteleverantörer.  Vi fungerar endast som mellanhand och kan inte hållas ansvariga för dålig kvalitet eller prestanda för dessa tjänster.  

Alla relevanta garantier för belöningar kommer att tillhandahållas direkt av tillverkaren eller leverantören.

5.4. Poängsammanställning

Du kan hitta alla dina poäng i din poängsammanställning som finns på www.m3panel.se och i mobilappen. Ange ditt lösenord för att komma åt sammanställningen.

Eventuella krav som gäller din poängsammanställning måste skickas till oss via e-post eller via reklamationsavsnittet på webbplatsen eller i mobilappen.  När det gäller resultaten av den undersökning som vi kommer att genomföra efter en reklamation kommer vi att ha befogenhet att, efter eget gottfinnande, återbetala eller inte återbetala dina poäng med antalet poäng som är föremål för din reklamation.

Dina poäng är definitivt fördelade med förbehåll för det som anges i punkt 5.1, 5.2 och 5.3 samt klausulen 12 i dessa allmänna användarvillkor.

5.5. Giltighetstid för poäng

Dina poäng kommer att gälla tills ditt konto är stängt och/eller M3 Panel upphör, utom i händelse av att en eller flera av de situationer som anges i klausul 12 i dessa allmänna användarvillkor är tillämpliga.

5.6. Underlåtenhet att använda M3 Panel

Företaget förbehåller sig rätten att automatiskt ta bort alla upplupna poäng från alla konton som har varit vilande (med andra ord, där inga poäng har tjänats in eller lösts in mot belöningar) under en period av tolv (12) på varandra följande månader. Ett e-postmeddelande kommer i så fall att skickas till medlemmen i förväg. Medlemskapet i M3 Panel upphör ändå inte.

6. Ansvarsbegränsning

6.1. Förseningar vid leverans av belöningar

Vi kommer inte att hållas ansvariga vid force majeure eller fel som du gjorde när du angav leveransadressen.  Leveransberäkningarna som visas på webbplatsen och i mobilappen är endast vägledande; de kan förändras, särskilt på grund av förseningar hos leverantörer och transportörer.  Om din belöning inte har levererats till dig inom sextio (60) dagar från och med dagen efter din inlösen av poäng, kan du avbryta din inlösen och begära att vi sätter tillbaka dina poäng.

6.2. Kvaliteten på belöningarna

Vi gör vårt allra bästa för att välja bra belöningar som visas i vår katalog.  Vi lämnar emellertid ingen garanti för belöningar som finns eller har funnits i vår katalog.  Vi är inte ansvariga för någon användning av belöningar som inte överensstämmer med det ursprungliga syftet.  Bilderna är rent illustrativa och medlemmarna uppmanas att läsa beskrivningen av belöningarna för att ta reda på de exakta egenskaperna.  Om trots det ovanstående vi är ansvariga till följd av ett brott mot avtalet eller på grund av en incident som hänför sig till belöningen, kommer vårt ansvar att vara begränsat till skyldigheten att sätta tillbaka lika många poäng i sammanställningen som löstes in mot den belöningen som överträdelsen eller händelsen avser.

6.3. Poäng

Eventuella risker för stöld eller bedräglig användning av dina poäng kommer att vara ditt ansvar från det ögonblick som poängen krediteras din sammanställning.  Vi är inte ansvariga för förlust, stöld eller bedräglig användning av dina poäng.

6.4. Åtaganden

Båda parterna är överens om att ingen part någonsin kommer att vara ansvarig för indirekta skador såsom, men inte begränsat till, förlust av vinst, förlust av möjligheter osv.

6.5. Diverse

Vi kan inte hållas ansvariga för försening, förlust eller felutdelning av ett e-postmeddelande eller för att skicka e-post till en felaktig e-postadress.

6.6. Fel

Vi kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada som uppstår på grund av att det inte gick att komma åt webbplatsen och/eller mobilappen. Vi kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada som uppstår på grund av att det inte gick att komma åt M3 Panel på webbplatsen och/eller i mobilappen.

7. Medlemmens beteende

Du samtycker till att inte göra använda M3 Panel på något sätt som är bedrägligt, vilseledande eller skadligt.

Du bekräftar och accepterar att du ensam har ansvar för innehållet i dina överföringar via M3 Panel.

8. Medlemmens skyldigheter och ansvar

8.1. Missbruk

Vi meddelar dig så snart som möjligt vid förlust, felaktig användning eller obehörig användning av ditt användarnamn eller ditt lösenord. Vi behåller rätten att avbryta ditt medlemskap i M3 Panel vid förlust.

8.2. Pirater

Data som cirkulerar på internet skyddas inte mot eventuell kapning och piratkopiering.  Du bekräftar att du kommer att följa uppförandekoder, användningsregler och regler för beteende som publiceras på webbplatsen och/eller i mobilappen samt användaranvisningar och varningar som vi kan reproducera eller nämna.

8.3. Bedrägeri

Du får inte reproducera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja hela eller delar av M3 Panel eller åtkomst till M3 Panel för kommersiellt ändamål.  Du får inte bedrägligt försöka få eller skaffa poäng.  Eventuella bedrägerier eller missbruk avseende M3 Panel kan leda till administrativa och/eller rättsliga förfaranden som vi initierar, inklusive förverkande av dina poäng och eventuella belöningar du har erhållit och upphävande eller uppsägning av ditt medlemskap.

Varje avsiktlig handling av köp, försäljning, överföring, bedräglig användning eller utbyte av ackrediterade poäng eller annan användning av poäng som strider mot avtalet samt eventuella processer eller handlingar avsedda att erhålla poäng utan att fullt ut uppfylla villkoren för intjäning och förvärv av poäng som visas på webbplatsen och/eller i mobilappen kan vara orsak till uppsägning av avtalet enligt lag, eftersom det är underförstått att i sådana fall kommer det att anses att avsiktlig skada har orsakats vår verksamhet.

9. Behandling av personuppgifter och cookies

Som en del av din användning av M3 Panel på internet och/eller via mobilappen behandlar vi dina personuppgifter.  Vi måste också använda cookies under din navigering på webbplatsen och i mobilappen.

För mer information om behandlingen av dina personuppgifter och användningen av cookies, uppmanar vi dig att läsa vår sekretess- och cookiespolicy.

10. Samarbete med offentliga myndigheter

Vi förbehåller oss rätten att samarbeta i enlighet med lagen med myndigheter som utför kontroller i samband med innehåll och/eller tjänster som är tillgängliga via internet eller olagliga aktiviteter som utförs av dig.

11. Avtalets giltighetsperiod

Avtalet träder i kraft när medlemmen går med i M3 Panel och ska fortsätta under obestämd tid såvida det inte avslutas i enlighet med bestämmelserna i klausul 12 i de allmänna användarvillkoren.

12. Uppsägning

12.1. Uppsägning av avtalet av medlemmen

Du kan säga upp avtalet i enlighet med det förfarande som beskrivs på webbplatsen och i mobilappen eller genom att skriva till support@m3panel.com.  För brev med kvitto på mottagandet, skriv till Bilendi A/S, Londongade 4, 5000 Odense C, Danmark.

Av skäl som rör verksamheten kommer uppsägningen att beaktas inom högst sju (7) dagar.

Till följd av att avtalet sägs upp, kommer vi utan att meddela det på annat sätt att annullera följande: Din oanvända poäng, ditt konto och ditt medlemskap.

12.2. Uppsägning av avtalet av M3 Panel

Om en eller flera av nedanstående situationer gäller, förbehåller vi oss rätten att säga upp, med eller utan förvarning och utan rättsliga formaliteter, avtalet genom att skriva till dig via e-post eller vanlig post:

 • Användning av M3 Panel på ett sätt som strider mot allmän ordning och moral.
 • Intrång i våra rättigheter eller tredjeparts rättigheter.
 • Varje handling som påverkar driften av M3 Panel.
 • Död.
 • Överföring av dina poäng till ett eller flera konton som tillhör andra medlemmar, försäljning av dina poäng till tredje part och mer allmänt att användningen av dina poäng strider mot bestämmelserna i avtalet.
 • Förlust, felaktig användning eller obehörig användning av dina inloggningsuppgifter.
 • Avslöjande eller bedräglig användning av ditt lösenord.
 • Bedräglig eller skadlig användning eller kapning av M3 Panel (inklusive skapande av flera konton för samma person, handlingar som leder till obehörig intjäning av poäng inklusive användning av automatiserade system).
 • Att göra kontot tillgängligt för tredje part.
 • Eventuell underlåtenhet att tillhandahålla och/eller upprätthålla korrekt, aktuell, exakt och fullständig information om dig själv.
 • Att du själv begår något väsentligt brott mot dina skyldigheter enligt avtalet.
 • Eventuella brott mot bestämmelserna i klausul 8.3 i de allmänna användarvillkoren. 

Till följd av de exempel som anges ovan, kommer vi utan att meddela det på annat sätt att annullera följande: Din oanvända poäng, ditt konto, eventuella belöningar samt ditt medlemskap. Du kan också hållas ansvarig för alla kostnader som hänför sig till skada, rättegång, rättsavgifter eller andra avgifter som kan komma att behöva betalas.

Vi kan också säga upp avtalet enligt lag och utan rättsliga formaliteter genom att skriva till dig via e-post eller vanlig post med en uppsägningstid om två (2) veckor om:

 • eventuella lagar eller regleringsändringar eller beslut av en administrativ myndighet som väsentligt påverkar utbudet av våra M3 Panel-tjänster,
 • uppsägning av M3 Panels-tjänsten. 

12.3. Uppsägning och skyldigheter

Vid uppsägning av avtalet, oavsett orsaken till uppsägningen, anges uttryckligen att du kommer att förbli ansvarig för uppfyllandet av de förpliktelser som uppstår före avtalets upphörande datum.

13. Ändring/uppsägning av M3 Panel

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller modifiera utan begränsning eller utan föregående meddelande vilken del av M3 Panel som helst, inklusive insamling av poäng och belöningar.  Dessa ändringar kommer att meddelas via webbplatsen, mobilappen eller på något annat lämpligt sätt.  Väsentliga ändringar kommer du att få godkänna. Om du motsätter dig ändringarna måste vi se det som en uppsägning av avtalet av dig i enlighet med klausul 12.1 i de allmänna användarvillkoren.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, eller tillfälligt upphäva hela eller delar av M3 Panels tjänster.  Vi informerar dig i förväg så snart som möjligt.  Vi kan inte hållas ansvariga inför dig eller tredje part för ändringar, upphävande eller avbrott i M3 Panels tjänster.

14. Ändring av avtalet

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren i avtalet, helt eller delvis, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande.  Vi kommer att meddela sådana ändringar så snart som möjligt.  För väsentliga ändringar kommer vi att skicka in nämnda ändringar för ditt godkännande.

I händelse av motsägelse mellan bestämmelserna i avtalet och eventuella ändringar som måste göras för att följa gällande nationella lagar och förordningar, ska de ändringar som görs gälla.

15. Styrande lag och jurisdiktion

Avtalet ska vara föremål för Sveriges lagar och jurisdiktioner.  Alla tvister som följer av tolkningen, genomförandet eller uppsägningen av avtalet kommer att överlämnas till de behöriga domstolarna i Sverige.

16. Diverse

Det här avtalet utgör hela avtalet mellan dig och företaget med avseende på M3 Panel och ersätter eventuella tidigare avtal mellan dig och företaget.

Om en eller flera av bestämmelserna i avtalet anses vara ogiltiga eller förklaras ogiltiga enligt lag eller förordningar eller efter ett beslut av en behörig domstol, behåller de andra klausulerna sin kraft och verkan.

Endera partens underlåtenhet att insistera på eller verkställa strikt utförande av ett villkor ska inte tolkas som ett upphävande av någon bestämmelse eller rättighet.

I detta avtal används rubrikerna av praktiska skäl och ska inte användas vid tolkningen.