Sekretess- och cookiepolicy

Senast redigerad: 25/05-2018

 
I de allmänna användarvillkoren finns en lista över ett antal ord som har en speciell betydelse. Om de inte definieras annorlunda i det här dokumentet har de den betydelse som anges där. De allmänna användarvillkoren finns tillgängliga här: https://www.m3panel.se/terms-and-conditions

M3 Panel har utformats för att garantera största möjliga sekretess för medlemmarnas personuppgifter i syfte att säkerställa säkerheten för dessa personuppgifter. Här presenterar vi innehållet i de förfaranden som genomförts av företaget för att säkerställa att sådan sekretess och säkerhet råder.

Hur garanterar M3 Panel integriteten för medlemmarnas personuppgifter?

För att respektera medlemmarnas integritet arbetar M3 Panel, som personuppgiftsbiträde, hårt för att medlemmarnas personuppgifter ska behandlas i strikt överensstämmelse med EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 av 27 april 2016, nedan kallad "GDPR").

Identitet och kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är företaget Bilendi A/S, registrerat i Danmark med företagsnummer 31176360 och vars säte är Londongade 4, 5000 Odense C. Bestämmelserna i detta avtal om sekretess, personlig och konfidentiell information gäller även alla juridiska personer inom Bilendi-koncernen, vars huvudkontor är Bilendi SA och som är registrerad i handels- och företagsregistret i Paris under nummer 428 254 874 med säte på 3 rue d'Uzes, 75002 Paris, Frankrike.

Namn och kontaktuppgifter för dataskyddsombud

Kontaktuppgifterna för den ansvarige för dataskydd inom företaget är följande:

Namn: Harlay Avocats
E-postadress: privacypolicy@m3panel.se

Säkerhetsåtgärder

Företaget strävar efter att genomföra alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa tillgång till personuppgifterna för medlemmarna och i synnerhet förhindra att sådana personuppgifter förvrängs, skadas eller nås av tredje part utan tillstånd. Mer generellt genomför företaget lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen av medlemmarnas personuppgifter utförs i enlighet med GDPR.

Medlemmarnas personuppgifter tas om hand av Bilendi Technology (RCS Paris 417 689 221), ett dotterbolag till företaget, som genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa sekretess och integritet för medlemmarnas personuppgifter.

Men detta är bara en skyldighet att vidta åtgärder; ingen internettjänst kan för närvarande erbjuda sina användare absolut garanti på detta område. M3 Panel kan inte hållas ansvarig för skyddet av uppgifter som kommer in från användarna till webbplatsen eller mobilappen.

Vem har tillgång till mina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan överföras till följande personer:

 • Medarbetare i företaget eller dess dotterbolag som behöver komma åt personuppgifterna.
 • Anställda hos vissa tjänsteleverantörer eller entreprenörer (inklusive räkenskapsförare, revisorer, IT-utvecklingsföretag, teknikföretag, företag som tillhandahåller belöningar som ingår i M3 Panel).
 • Offentliga eller rättsliga myndigheter för att uppfylla lagar eller förpliktelser eller genomföra rättsliga beslut.

 

Vi ser till att dina personuppgifter endast överförs till fysiska eller juridiska personer som är skyldiga att respektera uppgifternas konfidentiella karaktär och att följa gällande lagar och bestämmelser eller som omfattas av en lämplig lagstadgad sekretessplikt.

Hur kan du utöva dina rättigheter i förhållande till personuppgifter som är kopplade till ditt konto?

I enlighet med GDPR har du, när som helst och av någon anledning, olika rättigheter i samband med behandling av personuppgifter som du har tillhandahållit som en del av ditt medlemskap, inklusive: rätt att komma åt, rätta till och radera, rätt att motsätta dig användningen, rätt att begränsa behandlingen, rätt att överföra data, rätt att inte omfattas av automatiska enskilda beslut (inklusive profilering), rätt att definiera riktlinjer för bevarande och rätt att radera och inte avslöja dina personuppgifter när du avlidit.  Behandling av personuppgifter baseras på det samtycke du har gett för specifika ändamål. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter när som helst, utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen på grundval av det samtycke du gav innan du upphävde det nämnda samtycket.

Du har också rätt att göra anspråk hos Datainspektionen för eventuella brott mot vår del av gällande lagstiftning eller lagstiftning.

Om du vill motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter baserat uteslutande på ett beslut om automatisk behandling, inklusive profilering eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, måste vi se det som en uppsägning enligt artikel 12.1 i de allmänna användarvillkoren.

Om du vill utöva dina rättigheter eller avbryta ditt konto kan du

 • besöka webbplatsen
 • skicka din begäran via e-post till privacypolicy@m3panel.se, tillsammans med ditt användarnamn, din e-postadress och din adress
 • skicka ett brev med mottagarkvittens till företagets adress, tillsammans med ditt användarnamn, din e-postadress och din adress.
   

Om du inte längre vill få våra nyhetsbrev eller någon annan tjänst som tillhandahålls av företaget, eller inte bli kontaktad alls av oss kan du:

 • använda länken som tillhandahålls för detta ändamål längst ner i alla nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden som du får
 • uppdatera din profil i avsnittet "Mitt konto" på webbplatsen eller skicka din begäran till den person som ansvarar för dataskydd på företaget på den här adressen: privacypolicy@m3panel.se
 • skicka ett brev med mottagarkvittens till företagets adress, tillsammans med ditt användarnamn, din e-postadress och din adress.

När du registrerade dig för M3 Panel kan du ha fyllt i ett kvalifikationsformulär. Du kan när som helst ändra svaren i det frågeformuläret genom att besöka din profil i avsnittet "Mitt konto" på webbplatsen.

Av hänsyn till sekretess kommer varje begäran som inte innehåller medlemmens användarnamn, e-postadress och adressadress automatiskt att avvisas.

Vad är syftet med insamlingen och behandlingen av personuppgifter? Hur använder M3 Panel den information som samlats in?

Genom att ansluta till M3 Panel på webbplatsen eller i mobilappen godkänner du att vi får skapa, underhålla och uppdatera en fil som innehåller de personuppgifter du skickar till oss. Den filen kan innehålla

 • information om ditt medlemskap
 • information om alla svar du lämnade i kvalifikationsformulären, som används för att skapa din medlemsprofil, som kan innehålla känsliga uppgifter, bland annat uppgifter om din hälsa.
 • information om hur du kommer åt M3 Panel, dvs. via en dator, smarttelefon, surfplatta, webbplats, mobilapp m.m.
 • information om din anslutning till våra tjänster: IP-adress, GAID, IDFA osv.
 • information om dina poäng: hur många poäng du har och var de kom ifrån och inlösen av poäng i utbyte mot belöningar
 • information om e-postmeddelanden, meddelanden i mobilappen och/eller sms som du har svarat på.

 

När du lämnar dina personuppgifter för medlemskapet innebär det att avtalet har börjat gälla. Efter bekräftelse av medlemskapet är tillhandahållandet av dina personuppgifter av avtalsenlig karaktär.

Vissa personuppgifter måste lämnas till oss, annars kan vi inte ge dig tillgång till M3 Panel och alla förmåner. De uppgifter du ska lämna är e-postadress, efternamn, förnamn, födelsedatum, postnummer och IP-adress.

Dina personuppgifter kan vara föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering. Automatiserat beslutsfattande är en automatiserad behandling av personuppgifter som består i att personuppgifterna används för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör dig, i synnerhet för att analysera uppgifter om din profil (till exempel analys av personuppgifter som lämnats i samband med ditt medlemskap eller i ett kvalifikationsformulär) eller din användning av webbplatsen eller mobilappen. Sådan profilering tillåter oss att kontakta dig och skicka till dig via hemsidan eller via mobilappen relevant information som gör det möjligt för dig att tjäna poäng (undersökningar av våra undersökningspartner, erbjudanden från våra handelspartner) och använda dina poäng på det bästa sättet. Profilering tillåter oss också att begränsa antalet e-postmeddelanden vi skickar till dig för att säkerställa den bästa användarupplevelsen.

Vi arbetar hårt för att skydda din integritet och endast avslöja dina personuppgifter till anställda i företaget eller anställda i våra dotterbolag och de tredje parter som nämns ovan, i enlighet med bestämmelserna i denna sekretess- och cookiespolicy. Vi kommer att se till att all arkivering och användning av personuppgifter följer gällande lagar och förordningar om skydd för privatlivet i EU.

Som en del av ditt medlemskap kan vi använda dina personuppgifter för att erbjuda M3 Panel, inklusive att informera dig om uppdateringar och tjänster från M3 Panel, att behandla reklamationer, tilldela poäng, meddela poängsammanställningar, skicka belöningar, övervaka medlemmarnas tillfredsställelse samt att förbättra ergonomin på webbplatsen och i mobilappen.

Som en del av Panel-tjänsten kan vi använda dina personuppgifter för att välja de mest relevanta och lämpliga undersökningarna från våra undersökningspartner och skicka inbjudningar till sådana undersökningar till dig.

För fullständig information om behandlingen av dina personuppgifter av våra partner som du lämnar på partnerns webbplats, rekommenderar vi att du läser deras egna sekretessmeddelanden på deras webbplatser. Vi ansvarar inte för deras hantering av dina personuppgifter. För att vi ska kunna sätta in dina intjänade poäng på ditt konto kan det vara nödvändigt för våra partner att skicka tillbaka dina uppgifter till oss.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Företaget behåller dina personuppgifter under avtalets löptid, utan att det påverkar någon annan kortare eller längre lagringstid och eventuell arkivering, enligt vad som föreskrivs i gällande lagar och förordningar, i enlighet med hanteringens syfte.

Överförs personuppgifterna utanför Europeiska unionen?

Värdservrarna för dina personuppgifter finns i EU.

I vissa fall kan vi använda leverantörer som finns utanför Europeiska unionen

 • i länder som Europeiska kommissionen har bekräftat tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för personuppgifter
 • i tredjeländer som inte har erkänts tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, till exempel Mauritius. I sådana fall vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder för att garantera skyddet av dina personuppgifter, inklusive bland annat att sluta avtal med våra

tjänsteleverantörer om att de ska införliva de standardklausuler som antagits av Europeiska kommissionen. Du kan få en kopia av avtalsvillkoren genom att skriva hit: privacypolicy@m3panel.se

Dina svar på undersökningar

De undersökningar som du är inbjuden att svara på som en del av Panel-tjänsten är våra undersökningspartners ansvar och företaget är inte ansvarigt för behandlingen av eventuella personuppgifter i dina svar.

Våra undersökningspartner vill behandla våra medlemmars svar i samlad form för statistiska analysändamål. Vi skickar därför inga namn, e-postadresser, telefonnummer eller annan personlig information om dig. Undersökningspartnern får inte samla in dina personuppgifter om du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till insamling av dina personuppgifter som en del av just den undersökning som du svarar på.

När du fyller i ett frågeformulär eller svarar på undersökning kan våra undersökningspartner emellertid behöva samla in din IP-adress (som kan utgöra personuppgifter) eller andra personuppgifter. I sådana fall kräver vi att våra undersökningspartner begär in ditt godkännande i förväg genom att tydligt förklara vilken typ av personuppgifter som samlas in.

För att skydda sekretessen och integriteten i våra undersökningspartners projekt, bekräftar du att du inte kommer att avslöja informationen i undersökningarna.

Cookie-policy

Mer information om de cookies som används på webbplatsen och appen M3 Panel finner du genom att besöka den sida som ägnas särskilt åt vår cookie-policy, och som du hittar här.

Se dina personuppgifter

Du kan nu begära att få tillgång till alla dina personuppgifter i enlighet med M3 Panels bestämmelser om integritet och cookies samt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.
För att göra detta skall du endast klicka på länken nedan.
Du kommer att få ett meddelande med information om när filen med dina uppgifter är tillgänglig för nedladdning på den här sidan.

Observera att det här e-postmeddelandet kommer att skickas till den e-postadress som är kopplad till ditt M3 Panel-konto, så var noga med att dina adressuppgifter är uppdaterade.

Klicka på den här länken om du vill få åtkomst till dina uppgifter

Tipsa en vän

Om du väljer att ge oss information om en annan person för att tjäna poäng via vår funktion "Tipsa en vän", bekräftar du att de har gått med på att du gör det och samtyckt till behandlingen av de personuppgifter du skickar till oss samt att du har informerat dem om företaget M3 Panel och för vilket syfte deras personuppgifter kommer att behandlas.

Övriga frågor?

Vi strävar efter att vara så tydliga som möjligt när det gäller sekretessen för personuppgifter för våra medlemmar. Men om du fortfarande har frågor, tveka inte att fråga oss via vårt kontaktformulär eller via e-post på följande adress: privacypolicy@m3panel.se