Sekretess- och cookiepolicy

 

Sekretesspolicy - GDPR

Senast ändrad: [13/05-2024]

M3Panel, plattformen för opinionsbildning online, är utformad för att garantera största möjliga sekretess för dina personuppgifter.

Dina uppgifter behandlas i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy, som vi rekommenderar dig att läsa noggrant.

Eftersom vi värnar om din integritet åtar vi oss att se till att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med den ändrade lagen nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, register och individuella rättigheter (nedan kallad "dataskyddslagen") och förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 känd som "den europeiska allmänna dataskyddsförordningen" (nedan kallad "GDPR").

Inledningsvis bör det noteras att alla ord som börjar med en stor bokstav i detta dokument och som inte definieras har den betydelse som anges i de allmänna användarvillkoren, som finns tillgängliga på följande adress: https://www.m3panel.se/terms-and-conditions/1

1. Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige.

Den personuppgiftsansvarige är: Bilendi, ett aktiebolag med ett kapital på 360 302,32 euro, registrerat i Paris handels- och bolagsregister under nummer RCS PARIS 428 254 874, vars säte är beläget på 4 rue de Ventadour, 75001 Paris.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

2.1 Insamlade personuppgifter

2.1.1 Ditt medlemskap i Åsiktsplattformen

När du registrerar dig för Opinionsplattformen, på webbplatsen eller i applikationen, samlar vi in och behandlar följande personuppgifter om ditt medlemskap:

 • Din civila identitet och kontaktuppgifter som du anger när du registrerar dig som medlem, t.ex. e-postadress, titel, kön, förnamn, efternamn, postnummer, postadress och land,
 • din inloggning och ditt lösenord för att komma åt webbplatsen och applikationen,
 • alla svar som du har lämnat på de kvalifikationsformulär som är kopplade till skapandet av din medlemsprofil, som kan innehålla känsliga uppgifter som hälsouppgifter och uppgifter som rör dina politiska åsikter och religiösa övertygelser,
 • dina metoder eller verktyg för att få tillgång till Åsiktsplattformen, såsom de tekniska egenskaperna hos din dator, smartphone eller surfplatta,
 • dina anslutningar till våra tjänster, t.ex. IP-adress, GAID, IDFA,
 • information om din prenumeration på olika tjänster, t.ex. enkäter, nyhetsbrev eller SMS-inbjudningar
 • information om ditt poängsaldo och dina belöningar, t.ex. antalet och ursprunget till de poäng som samlats in och deras omvandling till belöningar,
 • Ditt IBAN-nummer om du anger det till oss för att få en belöning via banköverföring eller en återbetalning.

2.1.2 Ditt deltagande i undersökningar

Som en del av ditt deltagande i undersökningar, är den enda information vi samlar in om dig din IP-adress, dina anslutningsdata och din paradata. Vi samlar inte in några andra personuppgifter om dig när du svarar på undersökningar. De undersökningar som vi uppmanar dig att svara på är våra forskningspartners ansvar.

Syftet med våra forskningspartner är att behandla dina svar i samlad form för statistiska analysändamål. Därför överför vi inte ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer till dem.

Om du inte ger ditt uttryckliga samtycke i enkäten får studiepartnern inte samla in några personuppgifter.

Ibland kan undersökningspartners samla in din IP-adress (som kan utgöra personuppgifter) eller andra personuppgifter när du svarar på deras undersökningar. I sådana fall ber vi våra undersökningspartners att inhämta ditt samtycke i förväg och förse dig med all nödvändig information om den personuppgiftsbehandling de utför (vilken typ av personuppgifter som samlas in, syftet med behandlingen osv. Undersökningspartnerna är ensamt ansvariga för den behandling de utför.

För att skydda sekretessen och integriteten för våra studiepartners projekt får du inte avslöja informationen i undersökningarna.

2.1.3 Analys av målgruppen

Vi kan behandla dina personuppgifter på uppdrag av våra forskningspartner i syfte att genomföra publikanalyser. De enda personuppgifter vi behandlar i detta sammanhang är cookie-identifierare.

Research Partners kan sedan använda resultaten av målgruppsanalysen för att utveckla liknande målgruppssegment och rikta in sig på dessa målgruppssegment.

Dessa analyser kan användas för att undersöka effektiviteten av onlineannonsering, webbplatsspårning och publikmätning, för att utveckla publiksegment och/eller likhetsmodeller för marknadsföringskampanjer i syfte att optimera reklam och annat innehåll.

Forskningspartnerna är ensamt ansvariga för den databehandling som utförs i syfte att analysera målgruppen, liksom för all efterföljande databehandling som de utför.

.2.2 Cookies

När du surfar på och använder Webbplatsen och Applikationen samlar vi in information, som kan vara personuppgifter, med hjälp av cookies och liknande teknik. För mer information om de cookies som används på M3Panels webbplats och applikation, se vår cookiepolicy, som du hittar här.

2.3 Konsekvenser av att inte tillhandahålla dina personuppgifter

Om du vägrar eller underlåter att förse oss med dina medlemsuppgifter (t.ex. din e-postadress, efternamn, förnamn, födelsedatum och postnummer) kommer du inte att kunna bli medlem.

Alla personuppgifter som samlas in i samband med ditt medlemskap är nödvändiga för att avtalet ska kunna ingås. När du har blivit medlem är tillhandahållandet av dina personuppgifter avtalsenligt till sin natur.

För att konvertera dina poäng till en banköverföring måste du förse oss med ditt IBAN-nummer, annars kommer vi inte att kunna ge dig din belöning i form av en banköverföring.

3. Vad är syftet med att samla in och behandla dina personuppgifter?

3.1 Som en del av ditt medlemskap i åsiktsplattformen använder vi dina personuppgifter för att

 • låta dig registrera dig och ge dig tillgång till tjänsterna på Opinionsplattformen,
 • informera dig om uppdateringar av åsiktsplattformen,
 • identifiera dig och göra det möjligt för dig att komma åt och använda åsiktsplattformen,
 • skapa och analysera din profil och/eller din användning av webbplatsen och applikationen för att kunna skicka relevanta inbjudningar och information till dig,
 • bjuda in dig att delta i våra forskningspartners undersökningar, beroende på din profil, och låta dig samla poäng,
 • hantera dina förfrågningar och klagomål,
 • administrera, hantera och tilldela poäng, inklusive att skicka ett poängtransaktionsutdrag till dig och göra banköverföringar,
 • Hantera och skicka belöningar,
 • Kontrollera att du är nöjd,
 • förbättra webbplatsens och applikationens ergonomi,
 • för att förbättra och övervaka kvaliteten på våra tjänster,
 • skicka vårt nyhetsbrev och vår kommunikation med information, kampanjer och erbjudanden, personanpassade eller på annat sätt,
 • ge dig möjlighet att delta i sponsringsprogrammet.

Profilering gör det möjligt för oss att begränsa antalet e-postmeddelanden som vi skickar till dig för att säkerställa en bra användarupplevelse. I enlighet med reglerna har du rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inklusive profilering. Se artikel 9 "Hur du kan utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter" nedan.

3.2 Som en del av ditt deltagande i Opinion Platform-undersökningar använder vi dina personuppgifter för att :

 • Analysera din paradata för specifika forskningsprojekt,
 • ge dig en bättre upplevelse av undersökningen,
 • för att förbättra och övervaka kvaliteten på våra tjänster,
 • garantera säkerheten för åsiktsplattformen och webbplatsen,
 • upptäcka och förhindra bedrägerier, bland annat genom att skapa register över personer som misstänks för bedrägeri,
 • Undvik radering och uteslutning av uppgifter, särskilt för att förhindra att samma person fyller i samma undersökning mer än en gång.

3.3 Vi samlar endast in personuppgifter som är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas. Dessa ändamål är specifika och legitima och dina uppgifter kommer under inga omständigheter att behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål, utom med ditt föregående samtycke.

3.4 För fullständig information om alla våra partners behandling av dina personuppgifter rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy, som finns tillgänglig på deras webbplats.

4. Vilken är den rättsliga grunden för vår behandling?

Beroende på fallet behandlar vi dina personuppgifter i vår egenskap av personuppgiftsansvarig för att genomföra åtgärder före avtalets ingående eller enligt avtal, på grundval av ditt samtycke, vårt berättigade intresse eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter:

 • Avtal (utförande av åtgärder före avtalets ingående/utförande av avtalet): Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av genomförandet av åtgärder före avtalets ingående eller genomförandet av avtalet för att (i) registrera dig och ansluta dig till Opinionsplattformen, (ii) behandla och svara på dina förfrågningar och klagomål, (iii) hantera och administrera dina Poäng, (iv) hantera och skicka dina Rewards, (v) utföra banköverföringar, (vi) för att du ska kunna delta i sponsringsprogrammet, (vii) för att tillhandahålla Opinionsplattformens tjänster till dig, (viii) för att analysera din profil och din användning av Webbplatsen och Applikationen, i synnerhet för att välja ut dig att delta i våra Forskningspartners undersökningar, (ix) för att bjuda in dig att delta i våra Partners undersökningar och program..
   
 • Berättigat intresse: I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter i vårt berättigade intresse, förutsatt att vi inte åsidosätter ditt intresse eller dina grundläggande rättigheter och friheter. Detta gäller till exempel Detta är till exempel fallet för att (i) informera dig om uppdateringar och tjänster på Opinionsplattformen, (ii) övervaka din tillfredsställelse, (iii) förbättra webbplatsens och applikationens ergonomi, (iv) skicka dig vårt nyhetsbrev och information eller reklam för produkter och tjänster som liknar dem du har registrerat dig för, (v) ge dig en bättre upplevelse av undersökningen, (vi) säkerställa säkerheten på Opinionsplattformen och webbplatsen, (vii) upptäcka och förhindra bedrägerier, (vii) upptäcka och förhindra bedrägerier, inklusive genom att skapa filer över personer som misstänkta för bedrägeri, (viii) förhindra radering eller uteslutning av uppgifter, särskilt för att förhindra att samma person fyller i samma undersökning mer än en gång, (ix) förbättra och övervaka kvaliteten på våra tjänster, (x) genomföra sociologisk forskning, (xi) analysera dina paradata för specifika forskningsprojekt, (xii) tillhandahålla våra tjänster till våra partners för marknadsundersökningar, opinionsundersökningar och sociologisk forskning, (xiii) sammanställa anonyma statistiska uppgifter. 
 • Rättsliga skyldigheter: Vi kan vara skyldiga att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga, regulatoriska, rättsliga eller administrativa skyldigheter, och i synnerhet i samband med (i) hanteringen av våra allmänna redovisnings- och skattemässiga skyldigheter, och (ii) hanteringen av din informationsteknik och medborgerliga fri- och rättigheter.

5. Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till följande personer:

 • Anställda hos Bilendi eller dess dotterbolag som behöver tillgång till den och anställda hos vissa tjänsteleverantörer eller underleverantörer (inklusive auktoriserade revisorer, lagstadgade revisorer, IT-utvecklingsföretag, tekniktjänstföretag, företag som tillhandahåller och levererar Reward-tjänster på Opinion Platform);

En lista över våra tidigare tjänsteleverantörer eller underleverantörer finns tillgänglig genom att klicka här:

Tjänsteleverantörer och partners

Verksamhet

Integritetspolicy

Bilendi Technology SARL

Värdskap

 

Tillgänglig här

Dateos SARL

Webbutveckling

Tillgänglig här

Badtech SAS

Webbutveckling

Tillgänglig här

Bilendi Ltd

Marknadsundersökningar

Tillgänglig här

Bilendi GmbH

Marknadsundersökningar

Tillgänglig här

Bilendi Schweiz

Marknadsundersökningar

Tillgänglig här

Bilendi A/S

Marknadsundersökningar

Tillgänglig här

Bilendi AB

Marknadsundersökningar

Tillgänglig här

Bilendi OY

Marknadsundersökningar

Tillgänglig här

Bilendi Services Ltd

Marknadsundersökningar

Tillgänglig här

Ivox Bvba

Marknadsundersökningar

Tillgänglig här

Bilendi Italien

Marknadsundersökningar

Tillgänglig här

Bilendi España

Marknadsundersökningar

Tillgänglig här

respondi Ltd

Marknadsundersökningar

Tillgänglig här

Bilendi Netherlands Marknadsföringsstudier Tillgänglig här

 

Matomo               Funktioner för           webbplatsen     Tillgänglig här

 • till offentliga eller rättsliga myndigheter för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett domstolsbeslut;
 • till våra forskningspartner, men endast i pseudonymiserad form. All information om din identitet eller profil tas bort innan uppgifterna överförs till våra forskningspartner. Detta innebär att vi kommer att tilldela en identifierare till din profil som dina uppgifter kommer att länkas till, vilket gör det möjligt för oss att bjuda in dig till riktade undersökningar. Som ett resultat kommer våra forskningspartner inte att kunna länka dina personuppgifter som efternamn, förnamn, fysisk adress och e-postadress som du angav när du registrerade dig, eftersom vi inte överför dessa uppgifter;
 • till en köpare eller förvärvare av vår verksamhet i händelse av en sammanslagning, ett förvärv eller ett övertagande eller i händelse av en överföring av våra affärstillgångar.

 

6. Var finns dina personuppgifter och överförs de till länder utanför EU?

De servrar där dina personuppgifter lagras finns i regionen Ile-de-France (Frankrike).

I vissa fall kan vi använda tjänsteleverantörer som kan vara belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och personuppgifter kan därför överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessa överföringar av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet sker i enlighet med tillämpliga regler:

 • genom att överföra dina personuppgifter till en mottagare i länder som av Europeiska kommissionen anses ha en adekvat skyddsnivå för personuppgifter;
 • i tredjeländer som inte anses ha en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I detta fall kommer vi att införa lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter enligt kraven i GDPR, i synnerhet genom att ingå standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen med våra tjänsteleverantörer.

 

7. Säkerhetsåtgärder

Vi tillämpar alla lämpliga regler och förfaranden för att säkerställa tillgång till och konsultation av dina personuppgifter, och i synnerhet för att förhindra att de förvrängs, skadas eller nås av obehöriga tredje parter. Mer allmänt genomför vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med dataskyddslagstiftningen och GDPR.

Som marknadsundersökningsföretag respekterar vi marknadens bästa praxis, i synnerhet ESOMAR:s (European Society for Opinion and Marketing Research) strikta dataskyddsregler, som fastställs i "ICC/ESOMAR International Code of Market and Opinion Research". Dessutom är de olika företagen i BILENDI-koncernen medlemmar i nationella marknadsundersökningsföreningar i flera länder. Dessa föreningar reglerar strikt skyddet och användningen av dina uppgifter.

8. Hur länge kommer dina personuppgifter att lagras?

Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in. De lagringsperioder som tillämpas på uppgifterna står i proportion till de syften för vilka de samlades in.

Som huvudregel lagrar vi dina personuppgifter under avtalets löptid, dvs. så länge du är medlem.

Vi kan komma att arkivera dina personuppgifter för dokumentations- och bevisändamål under de lagstadgade preskriptionstiderna.

I slutet av ovanstående lagringsperioder kan vi komma att anonymisera dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

9. Hur kan du utöva dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter?

9.1 Allmän information

Enligt dataskyddslagstiftningen och GDPR har du olika rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter: rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till radering och invändning, rätt till begränsning av behandlingen, rätt till dataportabilitet, rätt att inte bli föremål för ett automatiserat individuellt beslut (inklusive profilering), rätt till radering och rätt att fastställa riktlinjer för vad som händer med dina uppgifter efter din död.

Om du anser att dina rättigheter inte har respekterats trots alla åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter, har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten om vi inte följer tillämpliga lagar och förordningar (i Frankrike är CNIL den behöriga myndigheten och dess kontaktuppgifter är följande: 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, tel: 01 53 73 73 22 22).

9.2 Villkor och förutsättningar för utövande

Tillgång till dina personuppgifter

Om du vill utöva din rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig kan du göra det genom att klicka på den här länken.

Rättelse av dina personuppgifter

När du registrerade dig på Opinionsplattformen fyllde du i ett registreringsformulär och du kan ha fyllt i ett kvalifikationsformulär. Du kan när som helst ändra dina svar i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

Sluta ta emot våra nyhetsbrev

Om du när som helst inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev eller någon annan tjänst, eller om du inte längre vill bli kontaktad av oss, kan du :

 • Använd länken för detta ändamål i vart och ett av de nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden som du får,
 • ändra din profil i avsnittet "Mitt konto" på vår webbplats,
 • skicka din begäran via e-post till följande adress: donneespersonnelles@mingle.respondi.fr, tillsammans med ditt användarnamn, din e-postadress och din postadress, eller
 • skicka din begäran per post till den adress som anges i artikel 12 ovan, per rekommenderat brev med mottagningsbevis, tillsammans med ditt användarnamn, din e-postadress och din postadress.

återkalla ditt samtycke, invända mot behandlingen, begränsa behandlingen, radera ditt konto eller utöva någon annan rättighet i förhållande till dina personuppgifter

Om du vill återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen av dina personuppgifter, begränsa behandlingen av dina personuppgifter och/eller radera ditt konto, kommer detta att leda till att ditt avtal sägs upp i enlighet med artikel 12.1 i de allmänna användarvillkoren.

För att utöva dessa eller andra rättigheter i förhållande till dina personuppgifter kan du :

 • gå direkt till webbplatsen
 • skicka din begäran via e-post till följande adress: donneespersonnelles@mingle.respondi.fr, tillsammans med ditt användarnamn, din e-postadress och din postadress, eller
 • skicka din begäran per post till den adress som anges i artikel 12 ovan, per rekommenderat brev med mottagningsbevis, tillsammans med ditt användarnamn, din e-postadress och din postadress.

Om vi har rimliga tvivel om din identitet kan vi be dig om din inloggning, e-postadress, postadress och/eller en kopia av din identitetshandling.

10. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kontaktuppgifterna för vårt dataskyddsombud är följande: Namn HARLAY AVOCATS

E-postadress: donneespersonnelles@mingle.respondi.fr

11. Ändringar av vår integritetspolicy

Vår webbplats och applikation förbättras och uppdateras ständigt.

Vi kan komma att ändra Integritetspolicyn från tid till annan, i synnerhet för att följa regleringar, lagar, redaktionell eller teknisk utveckling.

I ett sådant fall kommer vi att informera dig på något sätt om denna ändring och datumet högst upp i dokumentet kommer att ändras och vi kommer att be om ditt godkännande i enlighet med villkoren i våra allmänna villkor och användarvillkor.

12. Finns det några ytterligare frågor?

Vi vill vara så tydliga som möjligt när det gäller sekretessen för dina personuppgifter. Om du har några ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss:

 • per telefon på +45 7070 1718
 • via e-post till följande adress: support@m3panel.com, eller
 • genom brev till följande postadress Bilendi A/S, Londongade 4, 5000 Odense C, Attn: Supportteam